sábado, 15 de enero de 2011

Creació de l’estany:
L’estany de Banyoles és d’origen càrstic i tectònic i es va crear en l’època quaternària fa uns 250.000 anys.  Els moviments tectònics produïts per la formació dels Pirineus van donar lloc a la falla de l’Empordà, el seu eix passa per la major part del Pla de l’Estany, i separa dos blocs: un amb material impermeable, i l’altre amb material permeable. Aquest últim està format de roques calcàries,  a través de la filtració d’aigües de l’Alta Garrotxa i erosions pluvials i fluvials es va produir un enfonsament càrstic que va donar lloc a una conca lacustre, l’estany de Banyoles.
Quan es va formar l’estany de Banyoles tenia una extensió molt més superior a l’actual, però a causa de la sequera s’ha anat reduint entre sis i vuit metres per sobre el nivell actual.


Història de l’estany:
Si actualment l’estany de Banyoles és un dels principals atractius turístics de la ciutat, fa molts anys no era així, les llegendes que corrien pels carrers prevenien als nens d’acostar-s’hi, ja que només se’l considerava un embassament d’aigua.

Al s. XIX, tenint en compte que es desconeixien els límits de l’estany i que molt pocs sabien nedar provocava que més d’un hagués mort ofegat. I si hi afegim en aquest fet la llegenda del Drac de Banyoles, la por a l’estany era d’allò més .... en la població.


Durant la segona meitat del s. XIX va arribar a Banyoles un turisme atret pel balneari de la Fontpudosa, aquest aprofitava l’aigua sulfurosa i va tenir molts estiuejants fins al 1960. Però, el balneari en un principi no oferia allotjament. Va ser quan es va replantejar, que es van començar a formar allotjaments i d’aquesta manera es va iniciar l’activitat turística a la ciutat.  Van ser aquests mateixos turistes els primers que van veure l’estany com quelcom bonic i romàntic per passejar-hi. Un cop l’Ajuntament es va adonar d’aquest fet va voler potenciar el turisme al voltant de l’estany, creant el passeig amb plataners que unia el balneari a l’estany. 
Un altre pas endavant molt important van ser els diferents pintors que van fer de l’estany les seves obres de creació, entre ells podem destacar, Manuel Pigem i Javier de Winthuysen, aquest últim també era jardiner i va proposar reomplir àrees d’aiguamolls, plantar espècies d’àrees variades -sobretot desmais- i entapissar tot el terra de gespa. Aquí va ser on es van produir les obres de millora de la mota, pedra que des d’aquell moment va delimitar bona part de l’estany i va fer que esdevenís agradable passejar en diferents trams, i poder contemplar l’estany sense perill de caure a dins.

Des d’aquell moment...
L’estany és un espai preservat i alhora integrat a la vida de la ciutat i acull molts visitants. Aquest espai és fantàstic per practicar diferents esports: natació, rem, piragüisme... On ja s’hi ha celebrat les proves de rem durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i ha estat la seu del “Campionat del Món de Marató de Piragüisme” 2010.
A més a més la bellesa de l’estany atrau a turistes durant tot l’any.

El 1993 La Generalitat inclou la conca lacustre al Pla d’Espais d’Interès Natural, i al 2003 La Comissió Europea el declara Lloc d’Interès Comunitari i l’incorpora a la Xarxa Natura 2000. Se li adjudica un dels projectes Life Natura per la recuperació d’ambients aquàtics.

Recs i estanyols:
Les aigües de l’Estany provenen de l’Alta Garrotxa (des de Sadernes a Oix) on es filtren i corren a través d’una xarxa subterrània de canals, coneguda com aqüífer confinat.

L’aigua surt a l’exterior a tres nivells diferents i subterranis:
-         Pel Pla d’Espolla- Usall
-         Pels estanyols de Sant Miquel de Campmajor
-         Per l’estany i estanyols de Banyoles- PorqueresL’estany de Banyoles, a part de rebre aigua subterrània també en rep una petita part a través de rieres naturals, tot i que només suposen el 10% de les aportacions totals d’aigua a l’Estany. A l’estany hi podem trobar diferents rieres:
-         Riera de les Estunes
-         Riera del Vilà o Riera de les Deus
-         Riera Marquès
-         Riera dels Tanyers
-         Riera Castellana
-         Riera de Can Morgat
-         Riera de Lió

La sortida de l’aigua de l’Estany és a través dels seus recs de sortida, en què aboquen l’aigua al riu Terri. Per facilitar la sortida d’aigua en moments de molta pluja, l’Ajuntament va construir (a principis dels anys 90) dos col·lectors que permeten controlar millor el nivell de les aigües.

L'estany i la seva conca lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la Península Ibèrica i un sistema ambiental de notable valor.

Recs:
Amb la fundació del monestir de Sant Esteve de Banyoles l’any 812, una dels primers projectes que van construir van ser uns recs per a la sortida de l’aigua de l’estany.

Aquests recs creuen tota la ciutat  i desemboquen al riu Terri, afluent del riu Ter.
Els recs de l’estany han estat, a través del temps, el motor del creixement de Banyoles.

Malauradament, en el nostre segle, s’han soterrat en gran part. A l’actualitat hi ha la voluntat d’integrar aquests elements tan interessants i singulars de la ciutat en l’arquitectura urbana.

Els recs actuals són:
-         Rec de Ca N’Hort: el trobem a l’esquerra del Club Natació Banyoles. Va ser el segon rec construït a Banyoles entre els segles XII i XIII 
-         Rec d’en Teixidor: el trobem a l’esquerra del club natació Banyoles, una mica més lluny del rec de Ca N’Hort. És el més antic de tots i es va construir al segle IX.
-         Rec de la Figuera d’en Xo: el podem trobar al costat l’escola de la Draga.
-         Rec Major: és el rec principal i passa pel centre de Banyoles.

Els recs servien com a sobreeixidors naturals dels aiguamolls de l’estany, que en moltes ocasions habitaven el desbordament. Amb el pas dels anys els recs han tingut diferents funcions a part de transportar l’aigua d’un costat a l’altre, com poden ser rentadors, per regar els camps i el horts i per moltes altres coses més.

Estanyols:
La Conca Lacustre és un fenomen viu des dels seus orígens que al llarg dels anys ha donat lloc a la formació de diferents estanys i estanyols integrats en el fenomen lacustre.

Els estanyols es formen quan les aigües que circulen per l’aqüífer de calcàries es posen en contacte amb les capes superiors de guixos que es dissolen i produeixen grans cavitats d’aigua a poca profunditat.

Quan l’aqüífer disminueix el seu volum d’aigua i el terreny es col·lapsa, tenen lloc un seguit de sobtats enfonsaments del sòl que donen lloc a la formació d’estanys i estanyols arrodonits i de dimensions variables.

L’últim estanyol que ha sortit s’ha conegut com l’Estanyol Nou o estanyol de Can Silet.

Diferents estanyols:
-         Estanyol del Vilar: és el segon estanyol més important de la zona, per les seves dimensions, i és alimentat per aigües subterrànies.
-         Estanyol de la Cendra: és anomenat estanyol de cendra pel tipus de llot que hi ha en el fons.
-         Estanyol Gros i Petit de Montalt: aquests dos estanyols tenen la característica de tenir forma de con invertit. 
-         Estanyol d’En Sisó o Vermell: el nom de vermell li ve donat ja que cap al mes de febrer hi habiten uns bacteris de color vermell, com que n’hi ha milions l’aigua té l’aparença de ser d’aquest color. Flora i la fauna:
La flora:
  • Alzinar mediterrani:  podem observar l’alzina (Quercus ilex subsp. ilex), el roure martinenc (Quercus humilis), el pi blanc (Pinus humilis) i la ginesta (Spartium junceum) entre d’altres.
  • Canyissars jonqueres i plantes aquàtiques: hi podem trobar nenúfars (Nyphar Lutea), canyís (Phragmites australis) o la balca (Tipha sp) entre les més comunes.
  • Boscos de ribera com el vern (Alnus glutinosa), Om (Ulmus minor), Pollancre del canadà (Polpulus x canadensis
La fauna: 
  • Mamífers: mostela (Mustela nivalis), esquirol (Sciurus vulgaris) i teixó (Meles meles).
  • Ocells: Ànec Collverd (Anas platyrhynchos), bernat pescaire (Ardea cinerea), blauet (Alcedo atthis).
  • Peixos. Carpa (Cyprinus carpio), gambúsia (Gambusia hollbrooki), anguila (Anguilla anguilla)...
  • Rèptils: sargantana comuna (Podarcis hispanica), serp d’aigua (Natrix natrix).
  • Amfibis: Granota verda (Rana perezi), salamandra (Salamandra salamandra), gripau corredor (Bufo calamita). 

Pesqueres i palanques:
Situar-se ben bé a sobre l’aigua a través de les diverses palanques, miradors, passeres de fusta i pesqueres és possible a l’estany de Banyoles. 
Podem trobar vint pesqueres al perímetre de l'estany. Les més destacades són: 

 

lunes, 10 de enero de 2011

Dia de valoracions

Avui, durant la classe de ciències socials, hem valorat 2 blogs (Pals i Figueres) elaborats pels companys de la classe. Al mateix temps ells també han fet una valoració del nostre. Estem força satisfets dels resultats la majoria de parts del blogs els han agradat molt i creuen que estan ben explicades. Creiem, al igual que els nostres companys, que s’ha de retocar l’apartat de “com vivim?” i finalment, penjar l’última activitat que ens falta.

Esperxa’t per Banyoles

Sabieu que...

Hola a tots, creiem que ja és hora que us expliquem què significa el títol del nostre blog "Esperxa't per Banyoles".

La paraula esperxa't prové del verb esperxar, una paraula unicament usada al Pla de l'Estany. Aquesta significa penjar. Nosaltres vam creure que era un bon eslògan dir: Penja't per Banyoles, però amb llenguatge banyolí que esdevindrà esperxa't.

Us deixem unes altres expressions banyolines perquè amplieu el vostre diccionari:

-Poca nem pa gota bé: no anem gens bé
-Sembles d'Oix..." no te n'enteres
-Anar a Banyoles: si vius a més de 500 m. de la Plaça
-Anar a confrència: anar a classes particulars
-Cundair o cundeir: el bestiar, manar-lo
-Llamp que et partís: quan desitges mal a algú

Esperxa't per Banyoles

Les goges de les Estunes

Les Estunes és un paratge misteriós. Entre les seves roques, veureu uns esborancs, que no són altra cosa que l'entrada als palaus de les goges. Us preguntareu qui eren les goges. Doncs eren unes fades molt boniques i delicades, que fa molts anys vivien aquí i s'amagaven sempre de la llum i de la gent. A les seves coves - que en realitat eren palaus- feien grans festes i convits; a vegades, els crits se sentien des de ben lluny, gairebé des del centre de la vila! Per protegir-se dels tafaners, les goges, amb un fil molt delicat, teixien unes xarxes ben fines i impenetrables, que penjaven a l'entrada de les seves coves: els que malgrat tot aconseguien entrar-hi, no en podrien sortir mai més.
A vegades, de nit les goges s'apropaven a l'estany i allà ballaven i jugaven a prop de l'aigua. Com que no es volien ser vistes de cap de les maneres, qui se les trobava quedava engojat, és a dir, prendat, embadalit, encantat, de manera que no es podia moure ni reaccionar durant molt de temps. L'últim banyolí que va quedar engojat, va ser trobat a prop de les Estunes al cap de dos dies de desaprèixer de casa seva: tenia la mirada perduda i estava tot ell garratibat, i només sabia dir una i altra vegada: deixeu-m'hi entornar, jo me n'hi vull anar. Vigileu, doncs, si passegeu per les Estunes i us trobeu una criatura molt bonica: podria ser una goja.
Mossèn Constants també recull una altra rondalla on intervenen les goges i diu més o menys així:
Una vegada, hi havia una pobra dona que havia anat a busca llenya al bosc, quan la nit la va sorprendre a mig camí de retorn a casa. Una mica espantada, va començar a desfer el camí; però de cop se li van aparèixer les goges i li van preguntar on anava: ella els va explicar que venia de recollir llenys i se li havia fet de nit. Les goges, per ajudat la pobra dona, li van ben omplir la falda però la van advertir que sobretot no podia mirar què hi havien posat fins que arribés a casa. Ella bé prou que ho va intentar però quan ja era a punt d'arribar no va poder resistir més la curiositat. És segó! Va exclamar desil·lusionada quan va veure què era la faldada, i el va llançar. En entrar a casa, però va observar que la pols que havia restat al davantal s'havia convertit en or. Les goges, doncs, l'havien premiat i tot seguit l'havien castigat per la seva curiositat converitnt l'or en segó. Vaja! d'aquí, qui vulgui pot eduir que va més retenir que penedir o que la curiositat a vegades ens perd i tantes altres lliçons.

Esperxat per Banyoles

Sabies que...

EL TREN PINXO

Potser, quan sentiu el nom de Banyoles, us ve al cap una canço d'un tren, el més bonic que hi havia, que us va ensenyar a l'escola.
Doncs heu de saber que aquest tren va existir i va enllaçar Banyoles amb Girona, Palamós i Flaça gairebé durant trenta anys (lamentablement el projecte de fer-lo arribar fins a Olot no va propserar): des del 16 de març de 1928 fins al 1956. El nom oficial era tramvia de Girona a Banyoles i era un ramal del tramvia del Baix Empordà. El recorregut era d'uns 16 quilòmetres fins a Sarrià i la velocitat d'uns 20Km/h; tot i que avui pugui semblar poca cosa, va ser molt important per la mobilitat dels ciutadans i les mercaderies.
El tren va funcionar primer amb automotors de bugies alemanys KruPP, però van durar pocs dies i van ser canviades per locomotores de capor; el 1935 es van substituir per locomotores dièsel fabircades a MSM del Poblenou de Barcelona, sota llicència Gmeinder.
L'estació de Banyoles era al costat de la fàbrica Gimferrer Les Saques, també n'hi havia a Cornellà del Terri, Sarrià i Pont Major i hi havia baixadors a la República de Riudellots de la Creu, Palol de Revardit, la Banyeta, Borgonyà i Mata. Queden pocs rastres tangibles de l'existència d'aquest tren: un és justament el baixador de Mata, un petit edifici que podreu veure fàcilment a peu de carretera quan travesseu aquest indret i que en un futur esdevindrà un museu sobre el tren Pinxo. L'altra prova- intangible, aquesta- de l'existència del tren és la cançó que n'explica les seves mancances i facècies i que, amb totes les seves variant, ha esdevingut popular a tot el país. I diu així:

El tren pinxo de Banyoles
és el més bonic que hi ha,
fet de llaunes i cassoles
i barrets de capellà.
Trala lara lala, i barrets de capellà.

Quan se'n puja una pujada
ja s'atura a mig camí:
dóna temps al maquinista
d'anar a beure un got de vi.
Trala lara lala, d'anar a beure un got de vi.

Els vagons són de primera,
ben cosits i apedaçats.
Ningú viatja de tercera,
ni pagesos ni soldats.
Trala lara lala, ni pagesos ni soldats.

Esperxa't per Banyoles

Morgat, Morgat vés-te'n a casa o seràs negat

Fa anys i panys, on ara hi ha l'estany, un bon pagès hi teia les terres, que cultivava cada dia de sol a sol. Aquest home es deia Morgat i vivia al casalot que hi ha a la riba nord-oest de l'estany. Un bon matí, mentre en Morgat cultivava la terra amb els bous i l'arada, va sentir un rebombori molt gran, com si el cel s'hagués de partir. En Morgat, que no esperava pas pluja, aquell dia, va quedar més sorprès quan, de sobte, una veu que no venia d'enlloc, li va dir:
- Morgat, Morgat, agafa la llaura i vés sota teulats.
I ara!, es va dir. Què devien ser aquelles advertències? D'on sortien aquelles veus? Però en Morgat era treballador de mena i, com que encara li quedava un bon tros per llaurar, es va tirar aquelles pors a l'esquena i va continuar fent feina.
Al cap de ben poc, però, es va tornar a repetir aquell soroll estrepitós, i altra vegada, una veu severa vinguda del més enllà, va advertir el bon home: 
-Morgat, Morgat, agafa els bous i vés-te'n a casa! 
Falòrnies- va provar de convèncer-se el pagès, que no estava avesat a fenòmens extranys. I, amb una mica de cangueli, va arribar els bous perquè continuessin llauran. Però quan havia avançat només un parell o tres de metres es va tornar a repetir el terrabastall i la veu no va tardar a amonestar-lo: 

- Morgat, Morgat, vés-t'en a casa o seràs negat. 
Aquest cop en Morgat sí que va veure clar que anava de veres. Així que, sense temps ni tan sols d'aviar els bous cap a l'estable, es va arrancar a corre com un esperitat. Quan ja era a punt d'arribar a casa, va girar-se cap als seus camps i va veure com les aigües els engolien de cop, convertint tota aquella esplanada en un gran estany. Content d'haver salvat la pell i resignat d'haver perdut la collita, en Morgat acabava d'assistir al naixement de l'estany de Banyoles. 

Actualment prop de l'estany, a la zona de Porqueres, trobem la masia que apareix a la fotografia i on es diu que hi viva en Morgat.
Esperxa't per Banyoles

domingo, 9 de enero de 2011

Recorregut fotogràfic

Aquest és el recorregut que vam seguir ahir diumenge. Ens vam llevar ben d'hora i vam anar a diversos punts de la ciutat, des d'on es pot observar millor l'estany. També vam recórrer els principals punt d'interès d'aquesta localitat.
Esperem que us agradi.

1- Estany (Passeig Darder)
 2- Estany (Passeig de Magdalena Aulina)
 3- Estanyol del Vilar
4- Església Santa Maria de Porqueres


5- Estany6- Estany (Torre control)
7- Estany (Parc de la Draga)


8- Estany (Pesquera Carpa d’Or)9- Poblat Neolític (Parc de la Draga
 10- Monestir de Sant Esteve

11- Muralla

12- Edifici de la Pia Almoina (Actual museu arqueològic i primera seu de l’ajuntament de Banyoles)
 13- Plaça Major
 14- Mirador del Barri de Can Puig
 15- Consell Comarcal del Pla de l’Estany
16- Mirador del Puig d’en Colomer (Carrer del Puig d’en Colomer)
17- Mirador del Puig d’en Colomer 


18- Ajuntament (Carrer de la indústria)
 19- Plaça de les Rodes
 20- Parc de la Draga (Vila Olímpica)


Esperxa't per Banyoles